Буква С

снова - նորից կրկին нориц, кркин снова-опять - darcyal (дарцйал)
собака - շուն - шун собрались мы сегодня - hаваквеленк менк айсор
собственный - սեփական - сэпакан сова - բու - бу
современная прачечная - жаманакакиц лвацкатун согласен - համաձայն եմ - hамадзайнем
согласие - համաձայնություն - hамадзайнуцюн сок - հյութ - hют
сокол - բազե - базэ солдат - зинвор
соленый - աղի -ахи солнечный - аревод
солнце - արև - арэв солнышко - аревик
соловей - блбул соль - աղ - ах
сомневаться - կասկածել - каскатцэл сон - քուն, երազ - кун, ераз
сосать - ծծել - тцытцэл соси - ծծի՛ր - тцытцирь
сосиска - նրբերշիկ - нырп ершик соска - ծծակ - тцытцак
соскучилась по тебе - կարոտել եմ քեզ - каротэлэм кез сосна - սոճի - сочи
Сотовый телефон - Бджаин эрахос сочный - հյութեղ - hютэх
союз - միութուն миутюн спальня - нджаран
спасать (спасти) - ազատել - азатэл спаси меня - азати индз
спасибо - շնորհակալություն, ապրես - шнорhакалуцюн, апрэс спасибо за подарок - шноракал эм нъвери hама
спать - քնել - кнел спешу - շտապում եմ - штапум эм
спички - լուցկի - луцки спокойно! - hангист!
спокойной ночи! - Гишер бари!=Бари гишер! справа - աջից - ачиц
спрашивать - հարցնել - hарцнэл Сравнительно - Хамематабар
сразу - մի անգամից - ми ангамиц среда - չորեքշաբթի - чорекшапти
средство - միջոց миджоц срочно - враз
срывать с дерева - ծառից պոկել - цариц покел стакан - բաժակ - бажак
становиться - дарнум старость - ծերություն - тцеруцюн
стена - պատ - пат стесняться - ամաչել - амачэл
стоить - արժել - аржэл стол, трапеза - սեղան - сэган (1. стол; 2. трапеза)
столб (колонна) - սյուն - сьюн столица , Москва столица России - майракахак ,Москван Русастани майракахакне
столовая - ճաշարան - тчашаран стоят наготове - պատրաստ կանքնում են патраст кангнум ен
страдать - տառապել - тарапэл страна - երկիր - ергир

Написать нам

Ваше имя*:
E-mail*:
Тема сообщения:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Армянская клавиатура

   
абгдезэытжилхцкhдзкхч

мйншвочпджрсвтRцупк(k')офев