Русско-армянский словарь

забор (ограждение, изгородь) - ցանկապատ - цанкапат метла - ցախավել - цахавэл
и (соединит. союз) - և, ու -ев (литерат.), у (разговорн.) действительно? - իրոք, իսկապես - ирок, искапэс?
неужели? - միթե - мИтэ? кашлять - հազալ - hазал
чихать - փռշտալ - пырштал комар - մոծակ - мотсак
жалить (ужалить) - խայթել - хайтэл укусить (кусать) - կծել - кытсэл
если - եթե - етэ мы - մենք - мэнк
потому (потому - что) - որովհետև - воровhэтэв так как - քանի որ - кани ворь
игрушка - խաղալիք - хахъалик воздух - օդ - от
звонить - զանգահարել, զանգել - зангаhарэль, зангэль юность - պատանություն - патануцюн
баран (овца) - ոչխար - вочхарь баранина - ոչխարի միս - вочхари мис
бумага - թուղթ - тухт подожди - սպասիր - спасирь
даёте - տալիս եք - талис эк даём - տալիս ենք - талис энк
дают - տալիս են - талис эн даёт - տալիս է - талис э
даёшь - տալիս ես - талис эс даю - տալիս եմ - талис эм
давать - տալ - тал дай - տուր - турь
пепел - մոխիր - мохирь пепельница - մոխրաման - мохраман
стесняться - ամաչել - амачэл поздравлять (поздравить) - շնորհավորել- шнораворэл
ваш, ваша, ваши, ваше, вашу - ձեր - дзэрь наш-наша-наши-наше-нашу - մեր - мэрь
твой (твоя, твои, товоё, твою) - քո - ко мой (моя, мое, мои, мою) - իմ - им
тебе - քեզ - кэз меня - ինձ - индз
мне - ինձ - индз вас - ձեր - дзэрь
вам - ձեր - дзэрь туалетный столик ( стол где стоит косметика) - զարդասեղան - зарьтасэхъан
туалет - զուգարան - зукаран сидячий (усевшийся, севший) - նստած - нстатс
сигареты - սիգարետներ, ծխախոտներ - сигарэтнэрь, тсхахотнэрь сигарета - սիգարետ, ծխախոտ - сигарэт, тсхахот
ноги - ոտքեր - воткэрь нога - ոտք - вотк
мороженое - պաղպաղակ - пахъпахъак сосиска - նրբերշիկ - нырп ершик
чай - թեյ - тэй пирамида - բուրգ - бурьк
конфета - կոնֆետ - конфэт учить (научить) - սովորեցնել - соворэцнэл
любить - սիրել - сирэл помнить - հիշել - հишэл
слушать (слышать) - լսել - лысэл рассказывать (рассказать) - պատմել - патмэл

Написать нам

Ваше имя*:
E-mail*:
Тема сообщения:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Армянская клавиатура

   
абгдезэытжилхцкhдзкхч

мйншвочпджрсвтRцупк(k')офев