Русско-армянский словарь

терпеть - համբերել - hампэрэл выдерживать (переносить) - դիմանալ - диманал
болеть - հիվանդանալ, հիվանդ լինել - hиванданал, hиванд линэль таблетка - դեղահատ, հաբ - дэхъаhат, hап
один раз (однажды) - մի անգամ - ми анкам одно время (однажды, как то) - մի ժամանակ - ми жаманак
о (предлог) - մասին - масин молодость - երիտասարդություն - еритасартуцйун
южный - հարավային - hаравайин восток - արևելք - арэвэлк
рисовать - նկարել - ныкарэл ванна - լողարան - лохъаран
удовольствие - հաճույք, բավականություն - hачуйк, бавакануцюн вкусный - համեղ - hамэх
сочный - հյութեղ - hютэх сильный - ուժեղ, զորեղ - ужэх, зорэх
виднеться - երևալ - ерэвал ягнёнок (агнец, маленьк. баран, овечка маленькая) - գառ - гар
каблук - կռունկ, կոշիկի կռունկ - крунк, кошики крунк скот (скотина, домашнее животное) - անասուն, տավար - анасун, таварь
телефон - հեռախոս - hэрахос любовь - սեր - сэрь
затмить, затмивать, гасить - խավարեցնել - хаварэцнэл темнеть, мрачнеть, - խավարել - хаварэл
мрачный, тёмный - խավարային - хаварайин мрак, темнота - խավար - хавар
грузин - վրացի - выраци греческий язык - հուներեն լեզու - hунэрэн лэзу
греческий (ая, ое) - հունական - hунакан Греция - Հունաստան - hунастан
огурец - վարունգ, խիյար - варунк, хияр хватит (достаточно, довольно) - բավարար է, հերիք է, բավական է - баварарэ, hэрикэ, баваканэ
масло (растительное) - յուղ - юхъ масло (сливочное) - կարագ - карак
кровавый - արյունալի - арйунали столб (колонна) - սյուն - сьюн
первый (первая, первое) - առաջին - арачин наказывать (наказать) - պատժել - патжэл
пусть - թող - тохъ ешь (кушай)! - կեր - кэрь !
сядь (садись)! - նստիր - ныстир не кричи! - մի գոռա - ми гора!
не мешай! - մի խանգարի - ми хангари муха - ճանճ - ЧанЧ
перемешивать (размешивать, мешать) - խառնել - харнэл мешать (в смысле мешать работать) - խանգարել - хангарэл
хвалить - գովել, գովաբանել - говэл, говабанэл халва - հալվա - hалва
фотобумага - լուսանկարչական թուղթ - лусаныкарчакан тухт фотографировать - լուսանկարել - лусаныкарэл
фотограф - լուսանկարիչ - лусаныкарич фотография (фото) - լուսանկար, նկար - лусаныкарь, ныкарь
раз (в смысле: один раз) - անգամ - анкам бить (побить) - խփել - хыпэл
репетиция - խաղափորձ - хахъапордз глюкоза - խաղողաշաքար - хахъохъашакар
тихий (мирный, спокойный, тихо, мирно, спокойно) - խաղաղ - хахъахъ душечка (милочка) - ջանիկ - джаник
огражденный - ցանկապատված - цанкапатватс загрождать (ограждать) - ցանկապատել - цанкапатэл

Написать нам

Ваше имя*:
E-mail*:
Тема сообщения:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Армянская клавиатура

   
абгдезэытжилхцкhдзкхч

мйншвочпджрсвтRцупк(k')офев