Русско-армянский словарь

кнопка - ամրակ - амрак страница - էջ - эдж
поезд - գնացք - гынацк почта - փոստ - пост
площадь - հրապարակ - hрапарак стол, трапеза - սեղան - сэган (1. стол; 2. трапеза)
золотой - ոսկե - воскэ лиловый - բաց մանուշակագույն - бац манушакагуйн
великолепный - հոյակապ, շքեղ, պերձ - hоякап, шкех, перч вежливый - քաղաքավարի - кахакавари
бурный - փոթորկոտ, մրրկածուփ - поторкот, мркацуп близкий - մոտիկ - мотик
волна - ալիք - алик водоросль - ջրիմուռ - джримур
барс - հովազ - hоваз убедить - համոզել - hамозэл
чеснок - սխտոր - схтор новогодний - Նոր տարվա - нор тарва
никто (никого, никому, никого, никем) - ոչ ոք, ոչ մեկը - воч вок, воч мэкы никуда - ոչ մի տեղ - воч ми техъ
ни (частица) - ոչ մի - воч ми ласточка - ծիծեռնակ - цицэрнак
дача, дачный дом - ամառանոց - амараноц мольба - աղաչանք - ахъачанк
умолять (просить) - աղաչել - ахъачэл случай - դեպք - дэпк
послезавтра - վաղը չէ մյուս օրը - вахъы чэ мйус оры пригласить (приглашать) - հրավիրել - hравирэл
приглашение - հրավեր - hравэрь ждёт - սպասում է - спасумэ
ждёшь - սպասում ես - спасум эс герой - հերոս - hэрос
лучший - ավելի լավ - авэли лав магнит - մագնիս - магнис
лук - սոխ - сох показать пальцем (указать, указывать) - մատնացույց անել - матнацуйц анэл
показывать (показать) - ցույց տալ - цуйц тал соска - ծծակ - тцытцак
соси - ծծի՛ր - тцытцирь сосать - ծծել - тцытцэл
перевод (лингвистич.) - թարգմանություն - таркмануцюн переводить ( лингвистически) - թարգմանել - таркманэл
полотенце (обычное, кухонное) - սրբիչ - српич простуженный (ая) - մրսած - мрсатц
простудиться - մրսել - мрсэл простудить - մրսեցնել - мрсэцнэл
простуда - մրսելը, պաղառություն - мрсэлы, пахъаруцюн бесстыдный - անամոթ - анамот
месячные (менструация) - դաշտան - даштан очень - շատ - шат
понятно (ясно) - պարզ է - парьзэ пугать - վախեցնել - вахэцнэл
говорить (поговорить) - խոսել - хосэл неготовый - անպատրաստ - анпатраст
свободомыслие - ազատամտություն - азатамтуцюн свободомыслящий - ազատամիտ - азатамит
спасать (спасти) - ազատել - азатэл добровольный - ազատական - азатакан
милый (дорогой, любимый) - ազիզ - азиз целоваться - համբյուրվել, պաչվել - hампюрвэл, пачвэл

Написать нам

Ваше имя*:
E-mail*:
Тема сообщения:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Армянская клавиатура

   
абгдезэытжилхцкhдзкхч

мйншвочпджрсвтRцупк(k')офев