Русско-армянский словарь

получилось? - եղավ - ехав? я не против - ես դեմ չեմ - ес дэм чэм
напротив - дэм димац потому что - դրա համար - дра hамар
на работе - գործի տեղը -горци тэхы дела - գործեր -горцер
найди - գտի-гыти книжный магазин - գրեխանութ-грэханут
голова болит - գլուխ ցավըմե- глух цавыме приносить; принеси - բերել; բեր -берел; бер
козёл - այձ-айдз без звука - անձայն -андзайн
бедный человек - ախկատ մարտ - ахкат март соленый - աղի -ахи
игла,иголка - ասեխ -асех каждый день - ամեն օր- амен ор
вперед - առաչ -арач светлый - լուսավոր - лусавор
простой - հասարակ - hасарак грязный - կեղտոտ - кехтот
примерно - մոտավորապես - мотаворапес вверху - վերևում - веревум
слева - ձախից - дзахиц справа - աջից - ачиц
искусство - արվեստ - арвест информация - լուր - лур
краска - ներկ - нерк ворота - դարպաս - дарпас
калькулятор - հաշվիչ - hашвич журнал - ամսագիր - амсагир
крот - խլուրդ - хлурд улитка - խխունջ - хыхундж
детский сад - մանկապարտեզ - манкапартэз возможность - հնարավորություն - հынараворуцюн
бессмертный - անմահ - анмаհ воровать (украсть) - գողանալ - гохъанал
куст - թուփ - ТуП вредный (в смысле привычка и т.д.) - վնասակար - вынасакар
вор - գող - гохъ план - պլան - план
планировать - պլանավորել - планаворэл медленно (неспешно) - դանդաղ - дандахъ
уважающий - հարգող - hаркохъ уважаемый (ая) - հարգելի - hаркэли
уважать - հարգել - hаркэл подогреть (разогреть, греть) - տաքացնել, ջերմացնել - таКацнэл, джэрмацнэл
гражданка - քաղաքացուհի - КаХаКацуhи гражданин - քաղաքացի - КаХаКаци
готовить (приготовить) - պատրաստել - патрастэл пол (м / ж) - սեռ - сэр
пол - հատակ - հатак укроп - սամիթ - самиТ
слон - փիղ - ПиХъ тесто - խմոր - хморь
обычный, привычный - սովորական - соворакан привычка - սովորություն - соворуцюн
радуга - ծիածան - тциатцан Это невероятно! - Դա անհնարին է! - да анhнарин э!
Это интересно - Դա հետաքրքիր է - да hэтакhркhир э нельзя - չի կարելի - чи карэли

Написать нам

Ваше имя*:
E-mail*:
Тема сообщения:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Армянская клавиатура

   
абгдезэытжилхцкhдзкхч

мйншвочпджрсвтRцупк(k')офев