Русско-армянский словарь

в конце концов - ՎԵՋ Ի ՎԵՋՈՎ-вечи верчов мастер золотые руки - ՈՍԿԻ ՁԵՐՔԵՐՈՎ ՎԱՐՊԵՏ-воски дзеркеров варпет
живи своим умом - ՔՕ ԽԵԼՔՕՎ ԱՊՐԻՐ-ко хелков априр иначе говоря - ԱՅԼ ԿԵՐՊ ԱՍԱԾ-айл керп асац
мал мала меньше - ՄԵԿԸ ՄՅՈւՍԻՑ ՓՈՔՐ -мекы мюсиц покр головоломка - ԳԼՈւԽԿՈՏՐՈւԿ-глухкотрук
на кончике языка - ԼԵԶՎԻ ԾԱՅՐԻՆ-лезви цайрин давай встретимся на перекрёстке - ԵԿ ՀԱՆԴԻՊՎԵՆՔ ԽԱՉՄԵՐՈւԿԻՆ -ек hандипвенк хачмерукин
перекрёсток - խաչմերուկ - хачмерук брюнет - тhаhэр
пейзаж - բնանկար бнанкар коллега - գործընկեր горц@нкер
попрошайничество - մուրացկանութուն мурацканутюн товар - ապրանք апранк
обслуживание - սպասարկում - спасаркум средство - միջոց миджоц
международный - միջազգային - миджазгайин юрист - իրավաբան - иравабан
право - իրավունք иравунк гражданство - քաղաքացիություն - кахакациутюн
программа - ծրագիր црагир занимать (территорию) - զբաղեցնել - збахецнел
беречь как зеницу ока - պահպանել աչքի լույսի պես пахпанел ачки луйси пес измучиться - հոգին դուրս գալ - хогин дурс гал
выматывать душу - հոգին հանել - хокин ханел подшучивать - հոգու հետ խաղալ - hоку hэт hахъал
не все дома - ծալը պակաս цал@ пакас взваливать на спину - շալակ տալ шалак тал
стоят наготове - պատրաստ կանքնում են патраст кангнум ен глотать - կուլ տալ - кул тал
медный котел - պղինձ пхиндз парикмахерская - վարսավիրանոց - варсавираноц
Строить - կառուցել - каруцел все осталось без изменения - Էլի էն ջուրն է, էն ջրաղացը ели ен джурна ен джрахаца
Что посеешь, то и пожнешь - ինչ որ ցանես էն կհնձես инч вор цанес ен кхндзес так сказать - այսպես ասած айспес асац
так например - այսպես օրինակ - айспес оринак итак - եւ այսպես - ев айспэс
о тебе много говорят - քո մասին շատ են խոսում - ко масин шат ен хосум Пошли отсюда - ел стуц
темная ночь - խավար գիշեր хавар гишер серый - գորշ горш
непроходимый - անանց ананц Легко так говорить - այսպես խոսել հեշտ է - айспес хосел hешт а
Семь раз отмерь, один раз отрежь - Տաս չափիր, մեկ կտրիր - тас чапир, мек ктрир Чему быть тому не миновать - Ուրբատը շաբաթից շուտ է գալիս урбат шапатиц шут а галис.
порядок - կարգ карг украшать - զարդարել зартарел
украшение - զարդ зарт выливать, высыпать - թափել тапел
щека - այտ айт начало - սկիզբ скизб
вытирать - սրբել српел тянуть - քաշել - кашел
население - բնակչություն - бнакчутюн государство - պետություն - петутюн
союз - միութուն миутюн смуглый - թուխ - тух
ресница - թարթաչ - тартич характер - բնավորութուն - бнаворутюн

Написать нам

Ваше имя*:
E-mail*:
Тема сообщения:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Армянская клавиатура

   
абгдезэытжилхцкhдзкхч

мйншвочпджрсвтRцупк(k')офев